click before the island hops

mga may pa bayas, may pa sicogon. 

preparation for the next trip

amo ni kung hubas sa my old traplin: low tide estancia

Comments