Sugbahanay sa Panagat festival 2012


Kapitan


Congressman Villar


Ang Photographer

Comments